25.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια τιμητικών πλακετών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια τιμητικών πλακετών για τη βράβευση ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια τιμητικών πλακετών για τη βράβευση ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά (446,40 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό: 360,00 € + 86,40 € Φ.Π.Α.) ως κάτωθι: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚ. ΤΙΜΗ €     ΤΕΜΑΧ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
 

1

Πλακέτες χρυσό ή ασήμι με ανάγλυφη διακοσμητική παράσταση, διαστάσεων 13Χ10εκ. σε κουτί, χαραγμένη. 30,00 12

 

 

360,00

 

      ΣΥΝΟΛΟ 360,00
      Φ.Π.Α 24% 86,40
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 446,40

 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Μοναστηρίδου Αλέκα τηλ. 2313  317249.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ