25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην ιατρική κάλυψη των...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην ιατρική κάλυψη των θεσμοθετημένων αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2020 του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην ιατρική κάλυψη των θεσμοθετημένων αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2020, του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ (€)
-Παθολόγος ή Καρδιολόγος ή Ορθοπεδικός.

-Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.

-Παρευρίσκεται στο χώρο της εκδήλωσης από την αρχή έως το τέλος.

-Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.

10 100,00€ 1.000,00 €
* Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: Ελισάβετ Λειβαδά τηλ. 2313  31 7537.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ και εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ