26.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για εργασίες μυοκτονίας , απεντόμωσης και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για εργασίες μυοκτονίας , απεντόμωσης και απολύμανσης στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης διότι λόγω του προβλήματος της πανδημίας COVID-19 έπρεπε να πραγματοποιήσει εκσκαφές για την δημιουργία νέων ταφώνων με αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών ποντικιών και κατσαρίδων.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου ¨Αναστάσεως του Κυρίου¨ και την υγιεινή και ασφάλεια των υπαλλήλων που εργάζονται στο κοιμητήριο ¨Αναστάσεως του Κυρίου¨ π.δ. 5.704,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), ως κάτωθι:

                                        “ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ”
α/α CPV ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
1 90921000-9 Μυοκτονία 96 Υπηρεσία      30,00 €   2.880,00 €
2 90921000-9 Απεντόμωση 68 Υπηρεσία      20,00 €   1.360,00 €
3 90921000-9 Απολύμανση 36 Υπηρεσία      10,00 €      360,00 €
ΣΥΝΟΛΟ   4.600,00 €
ΦΠΑ 24%   1.104,00 €
ΣΥΝΟΛΟ       5.704,00 €

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 25/06/2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 Τ. Κ. 54636 Κτίριο Β΄1όροφος Γραφείο 109Β ,αρμόδια υπάλληλος  Θωμαή   Παπαχρήστου τηλ: 2313317538.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση μπορείτε να λαμβάνετε από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων Ταχ. Δ/νση: 5ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης Τ.Κ.54110 Πληροφορίες: Αστέριος .Τσούγκας ,Τηλ:2313318288 e-mail:a.tsougkas@thessaloniki.gr

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                            Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ                                                            ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ