28.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την πρόσληψη ενός Εξωτερικού Επιστημονικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την πρόσληψη ενός Εξωτερικού Επιστημονικού Συνεργάτη για την εκπόνηση μελέτης S.W.O.T. για τις ανάγκες υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου “MED PEARLS : Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean- Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο” του προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Τμήματος Τουρισμού

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σε απευθείας ανάθεση, για την πρόσληψη ενός εξωτερικού Επιστημονικού Συνεργάτη για την εκπόνηση μελέτης S.W.O.T για τις ανάγκες υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου MED PEARLS :Accelerating new sustainable tourism initiatives the Mediterranean-(6 Χώρες 13 πιλοτικές περιοχές) Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο >> συνολικού π. δ. 5.000,00  €  συμπεριλαμβανομένων  όλων των νομίμων κρατήσεων σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού. 

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020 και 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 109Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1  ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, αρμόδια υπάλληλος  Θωμαή Παπαχρήστου , τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την Απόφαση Ανάθεσης και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016.

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για τις ανωτέρω αναθέσεις, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού-Τουρισμού Ταχ.: Δνση: Β. Γεωργίου Α΄1 Τ. Κ. 54636 Πληροφορίες :Μ. Ξεπαπαδάκη Τηλ:2313318286 e-mail:-m.xepapadaki@thessaloniki.gr.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΕΡΒΑΣ 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ