18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας επισκευή διαμερισμάτων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας επισκευή διαμερισμάτων του προγράμματος REACT που χρηματοδοτείται μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας επισκευή διαμερισμάτων του προγράμματος REACT που χρηματοδοτείται μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για την στέγαση προσφύγων στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου Έργου με  τίτλο «REACT» το υπ΄αριθ.GRC01/2020/0000000221/000 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. την υλοποίηση του προγράμματος <<ESTABLISHMENT OF 20.000 RECEPTION PLACES IN SUPPORT OF THE RELOCATION SCHEME>> για τους πρόσφυγες)  Με το άρθρο 33 του Ν. 4587/2017 δόθηκε παράταση για την εξαίρεση για απευθείας αναθέσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες, της υπηρεσίας και τις προμήθειες για τους πρόσφυγες μέχρι τις 31/10/2019 με το άρθρο 122 του Ν.4636/2016 (ΦΕΚ 169 Α/01-11-2019) δόθηκε νέα παράταση για την εξαίρεση για απευθείας αναθέσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες και προμήθειες για τους πρόσφυγες μέχρι 31-12-2020.
Προϋπολογισμού Δαπάνης 35.00,00.€ (Τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Μπορούν να προσέλθουν να καταθέσουν προσφορά :

1) Εταιρείες γενικά που απασχολούνται με την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών (από Επιμελητήρια)
2) Επιχειρήσεις γενικά που θα είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
3) Επιχειρήσεις γενικά που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 14 Aπριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος  όροφος Γραφείο 109Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών,  αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου  εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ)  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους

• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας
• Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς καθώς και η Συγγραφή Υποχρεώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Αγγελάκη 13, Τ.Κ. 546 21 , αρμόδιος υπάλληλος Ν. Τσουμαλάκος, τηλ. 231331-8442.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις προϋποθέσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περιγραφή είδους παροχής υπηρεσιών πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ