32.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επιτακτικά αναγκαίων μέσων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επιτακτικά αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.774,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επιτακτικά αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας επιτακτικά αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων του, ενόψει της αντιμετώπισης των έκτακτων καταστάσεων που προήλθαν από τα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού, βάσει της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α΄/2020). Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 24.774,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, και ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 11/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κ. Σοφία Γιουβανέλλη, τηλ. 2313317511.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να καταθέσουν για κάθε ένα από τα είδη που προσφέρουν τα κάτωθι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα:
1. Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή
2. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ
3. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος-επωνυμία μοντέλου/τύπος κλπ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 73), πατήστε εδώ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ