24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας ελαστικών επισώτρων για την...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (ελαστικά φορτηγών: 225/75R17,5 εμπρός τεμ. 24, 295/80R22,5 εμπρός τεμ.16, 245/70R17,5 εμπρός τεμ. 22) π.δ. 24.237,04€ με τον Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.10 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αριθμ. 166/19-02-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (ελαστικά φορτηγών: 225/75R17,5 εμπρός τεμ. 24, 295/80R22,5  εμπρός τεμ.16, 245/70R17,5 εμπρός τεμ. 22) π.δ. 24.237,04€ με τον Φ.Π.Α. 24% ως κάτωθι :

A/A Περιγραφή Ποσότητα Ενδεικτική τιμή προ ΦΠΑ Σύνολο
1 225/75R17,5 ΕΜΠΡΟΣ  (δείκτης φορτίου ≥129/127M) 24 224,00 € 5.376,00 €
2 295/80R22,5 ΕΜΠΡΟΣ  (δείκτης φορτίου ≥152/148M) 16 403,00 € 6.448,00 €
3 245/70R17,5 ΕΜΠΡΟΣ (δείκτης φορτίου ≥136/134L) 22 351,00 € 7.722,00 €
      Σύνολο 19.546,00 €
      ΦΠΑ 24% 4.691,04 €
      Γενικό Σύνολο 24.237,04 €

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μέχρι τις 04/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Κ. Δενκίδου, τηλ. 2313-317249.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ