27.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιαβουλεύσεις ΠροκηρύξεωνΠρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 2/2024 Μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές...

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 2/2024 Μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές – Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Από Αγριόχορτα, Ειδικοί Όροι και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) για «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΙΧ-ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 52.080,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Προσκαλούμε σε ανοικτή Προκαταρκτική Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων  για την υπ’ αριθμ. 2/2024 Μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές – Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Από Αγριόχορτα, Ειδικοί Όροι  και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό):  «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΙΧ-ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 52.080,00€ με Φ.Π.Α. 24%, του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η Προκαταρκτική Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη  «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσμο “Αναζήτηση  και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών  Διαβουλεύσεων” της υποενότητας  «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις»  της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) στη  διαδρομή: ► Κάτοικος ► Ενημέρωση (Menu) ► Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) ► Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων με τίτλο «Προκαταρκτική Διαβούλευση, για την υπ’ αριθμ. 2/2024 Μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές – Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Από Αγριόχορτα, Ειδικοί Όροι  και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό):  «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΙΧ-ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 52.080,00€ με Φ.Π.Α. 24%, του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους αναρτημένους «Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ:

  • Στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ υποβάλλονται άμεσα τα σχόλια σε μορφή απλού κειμένου. Καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου, είτε με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης δενείναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.
  • Τα σχόλια δύναται να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με σχετική περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της σχετικής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, προς την Αναθέτουσα Αρχή / τον Αναθέτων Φορέα που διενεργεί τη διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής / του Αναθέτων Φορέα περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
  • Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
  • Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων των οικονομικών φορέων δεν πρέπει να προσβάλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  • Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.
  • Απόρριψη σχολίων: Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις θα απορρίπτονται (αφαίρεση από τη δημόσια διαβούλευση, όχι διαγραφή) από τον διαχειριστή της Υπηρεσίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα απορρίπτονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον διαχειριστή ως καταχρηστικός.
  • Με τη συμμετοχή, ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Προκαταρκτικής Διαβούλευσης.

Με εντολή Δημάρχου

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Προμηθειών και Αποθηκών

Αν.  Φαρμάκη

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού

Με βαθμό Α

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση για διαβούλευση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ’ αριθμ. 2/2024 Μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές – Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Από Αγριόχορτα, Ειδικοί Όροι και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) για «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΙΧ-ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 52.080,00€ με Φ.Π.Α. 24% (Μοναδικός Κωδικός: 2024DIAB27815), έληξε και δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ