Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αριθμ. 2906/25-11-2021 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

25 Ιανουαρίου 2022 - 15:48

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2906/25-11-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Για να κατεβάσετε τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αρ. 2906/25-11-2021 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., πατήστε εδώ

X