Προσωρινοί πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων της υπ΄αρ. 413/ 18-02-2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) – Ορθή Επανάληψη.

10 Μάρτιος 2020 - 12:46

Ορθή επανάληψη των προσωρινών πινάκων κατάταξης αποτελεσμάτων της υπ΄αριθμ. 413/ 18-02-2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), για την επιλογή Εκπαιδευτικού – Διδακτικού προσωπικού ΠΕ Παιδαγωγών .

Για να κατεβάσετε τους Προσωρινούς Πίνακες Αποτελεσμάτων, πατήστε εδώ

 

X