Προσωρινά αποτελέσματα της υπ΄ αριθμ. πρ. 2376/ 16-09-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ

15 Δεκεμβρίου 2020 - 14:41

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Προσωρινής Κατάταξης προσωπικού Πληροφορικής, πατήστε εδώ

X