31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΜητροπολιτική Αναπτυξιακή ΘεσσαλονίκηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη:

 • Το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
 • Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Πρόσληψης Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
 • Την παρ. 8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 4325/2015
 • Το πρακτικό της 19ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
 • Τις ανάγκες που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020»

Ανακοινώνει  

την πρόθεσή της να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020» και ειδικότερα με πτυχιούχο του Τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου της αλλοδαπής 

Περιγραφή των κυρίων αντικειμένων της θέσης εργασίας:

 1. Πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας με ομάδες χρηστών
 2. Προετοιμασία και πραγματοποίηση συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων για την καταγραφή των αναγκών των χρηστών
 3. Σύνταξη τελικής Έκθεσης για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την καταγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Ψυχολογίας ή στον τομέα των Πολιτικών και Οικονομικών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με έμφαση στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην Έρευνα και την Καινοτομία
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης κλπ.) συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math και έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 (16/10/2018) και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106Α.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρόσληψης Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη: α) η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ιας, β) η επιστημονική του/της κατάρτιση, γ) η εξειδίκευση/επαγγελματική εμπειρία του/της και δ) η οικογενειακή κατάσταση του/της υποψηφίου/ιας.

Η Τελική Αξιολόγηση – Κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρόσληψης Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με τον ακόλουθο τύπο:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Προσωπικότητα 10%
Επιστημονική κατάρτιση 15%
Εξειδίκευση/ επαγγελματική εμπειρία 70%
Οικογενειακή κατάσταση 5%

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ