29.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΜητροπολιτική Αναπτυξιακή ΘεσσαλονίκηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της λογιστικής – φοροτεχνικής εποπτείας του...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της λογιστικής – φοροτεχνικής εποπτείας του Τμήματος Λογιστηρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση της λογιστικής – φοροτεχνικής εποπτείας του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή ή λογιστικό γραφείο 

Σας γνωρίζουμε ότι η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή ή λογιστικό γραφείο την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή λογιστικής – φοροτεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για ένα έτος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% ποσού χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440,00 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00 €).

Περιγραφή των κυρίων αντικειμένων εργασίας του εξωτερικού συνεργάτη:

  • Εποπτεία του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
  • Συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με ζητήματα φορολογικών υποχρεώσεων και συντάξεως οικονομικών καταστάσεων
  • Παρακολούθηση και έλεγχος των λογιστικών εγγραφών και λοιπών διαδικασιών για τη σύσταση των αναγκαίων διορθώσεων – βελτιώσεων, εφόσον απαιτείται

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικής Κατεύθυνσης
  • Άδεια Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης
  • Επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι (20) ετών σε καθήκοντα λογιστή – φοροτεχνικού σε μηχανογραφημένα λογιστήρια
  • Επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν σε Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων την οικονομική τους προσφορά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, Άδεια Φοροτεχνικού Α’ Τάξης, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, κλπ.), συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr/math και λήγει την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106α. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η τελική αξιολόγηση – κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α Κριτήριο Βαθμός (1-10) Συντελεστής στάθμισης Αποτέλεσμα
1 Επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι (20) ετών σε καθήκοντα λογιστή – φοροτεχνικού σε μηχανογραφημένα λογιστήρια 30 0
2 Επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα που αφορούν σε Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ 70 0
  Σύνολο     (max 100)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ