31 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια 3.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με ενδεικτική τιμή μονάδος 0,746€/λίτρο προ Φ.Π.Α....

Προμήθεια 3.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με ενδεικτική τιμή μονάδος 0,746€/λίτρο προ Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 108963/12-2-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Π.Η., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια 3.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με ενδεικτική τιμή μονάδος 0,746€/λίτρο προ Φ.Π.Α. (συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 2.752,74€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή λόγω εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για το 3ο & 4ο Παράρτημα, λαμβάνοντας υπόψη το ψύχος και ότι τα μέλη του ΚΑΠΗ ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 108963/12-2-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Π.Η., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια 3.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με ενδεικτική τιμή μονάδος 0,746€/λίτρο προ Φ.Π.Α. (συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 2.752,74€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή λόγω εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για το 3ο & 4ο Παράρτημα, λαμβάνοντας υπόψη το ψύχος και ότι τα μέλη του ΚΑΠΗ ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

3ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χαρ. Μούσκου 9 (1.000 λίτρα)
4ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γρ. Λαμπράκη 42 (2.000 λίτρα)

και για χρονικό διάστημα: από την πρωτοκόλληση της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως της παραπάνω ποσότητας.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 18-2-2015 ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10.00πμ. και ώρα λήξης την 10.30πμ. και θα αποσφραγιστούν μετά το πέρας της λήξης στο γραφείο του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο Β΄, 1ος όροφος, γραφείο 109Β.
Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει ισχύ.
2. ’δεια λειτουργίας του πρατηρίου που διαθέτουν.
3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα καταρτιστεί από το Κ.Α.Π.Η.., θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Ο Αντιδήμαρχος

ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ