20.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με ενδεικτική τιμή μονάδος 1,02 €/λίτρο προ...

Προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με ενδεικτική τιμή μονάδος 1,02 €/λίτρο προ Φ.Π.Α. (συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 12.546,00 €)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με ενδεικτική τιμή μονάδος 1,02 €/λίτρο προ Φ.Π.Α. (συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 12.546,00 €) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για να μην κινδυνέψει η υγεία των παιδιών που φιλοξενούνται στους τέσσερεις παιδικούς σταθμούς του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια 10.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης με ενδεικτική τιμή μονάδος 1,02 €/λίτρο προ Φ.Π.Α. (συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 12.546,00 €) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για να μην κινδυνέψει η υγεία των παιδιών που φιλοξενούνται στους τέσσερεις παιδικούς σταθμούς του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.

Α΄Δ.Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛΑΣΙΘΙΟΥ 1

Γ΄Δ.Β.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 13
Δ.Β.Σ. ΑΞΙΟΥ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 1
Δ.Π.Σ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 34

και για χρονικό διάστημα : από την πρωτοκόλληση της σύμβασης έως 30.04.2015 ή μέχρι εξαντλήσεως της παραπάνω ποσότητας.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 9-2-2014 ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. και θα αποσφραγιστούν μετά το πέρας της λήξης στο γραφείο του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο Β΄, 1ος όροφος, γραφείο 109 1/Β. Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει ισχύ.
2. ’δεια λειτουργίας του πρατηρίου που διαθέτουν.
3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα καταρτιστεί από τον Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ., θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

Ο Αντιδήμαρχος


Χασδάι Καπόν

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ