28.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρομήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και...

Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.α του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του και των νομικών προσώπων του π.δ. 59.412,86 € με το Φ.Π.Α. (για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 2, 4, 5 και 6) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής (το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Θεσσαλονίκης το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014)).

Αναλυτικότερα η προμήθεια αφορά :

ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ)

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ*(€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 09134100-8 320 0,970      310,40
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 09135100-5 16.000 0,769 12.304,00
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4 7.200 1,169 8.416,80
                                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ 1 21.031,20
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%   1.051,56
ΣΥΝΟΛΟ 2 22.082,76
                                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%    5.299,86
                                                                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 27.382,62

ΤΜΗΜΑ 4 : ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ*(€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 09135100-5 13.000 0,769 9.997,00
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4 1.200 1,169 1.402,80
                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 1 11.399,80
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%      569,99
                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 2 11.969,79
                                                                                                              Φ.Π.Α. 24%   2.872,75
                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 14.842,54

ΤΜΗΜΑ 5 : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ*(€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 09134100-8 4.000 0,970 3.880,00
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 09135100-5 3.000 0,769 2.307,00
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4 3.000 1,169 3.507,00
                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ 1 9.694,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%    484,70
ΣΥΝΟΛΟ 2 10.178,70
                                                                                                             Φ.Π.Α. 24%   2.442,89
                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 12.621,59

ΤΜΗΜΑ 6 : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ*(€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4 3.000 1,169 3.507,00
                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 1 3.507,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%    175,35
ΣΥΝΟΛΟ 2 3.682,35
                                                                                                               Φ.Π.Α. 24%    883,76
                                                                            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 4.566,11

Η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 19-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 23-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr και και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ.α.α.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έγγραφο σχετικό με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ