29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια Σηματοδοτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Προμήθεια Σηματοδοτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην προμήθεια σηματοδοτών π.δ. 72.988,20 € με Φ.Π.Α., της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος σε τιμή προσφορά.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην προμήθεια σηματοδοτών  π.δ. 72.988,20 € με Φ.Π.Α., της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης  Β. Γεωργίου Α΄ 1 την     3 / 12 / 2014  ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ.  και ώρα λήξης 10.30 π.μ.
Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.
Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε. 4%, οι κρατήσεις 1,5% υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ., 0,5% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση. Επιπλέον επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011)
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης  τηλ.  2313  318334 κ. Σ. Αναστασιάδου.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών – Γρ. Προκηρύξεων & Δημοπρασιών Τεχνικών Έργων και Μελετών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β, τηλ. 2313 317545 αρμόδια υπάλληλος  κ. Ουρ. Κατσίκα κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη μέρα και ίδια ώρα.
           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                   ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακύρυξης κάντε κλικ εδώ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ