23.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια παιχνιδιών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου...

Προμήθεια παιχνιδιών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προμήθεια παιχνιδιών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 35.247,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια παιχνιδιών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 35.247,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, βάσει του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. 1552/2016 Α.Ο.Ε., την 21/12/2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξηςπαραλαβής προσφορών 11:30 και λήξης 12:00.
Οι προσφορές μπορεί, επίσης, να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109B΄, τηλ. 2313317511, κ. Σ. Γιουβανέλλη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών, τηλ. 2313 317714, κα. Κωνσταντινίδου Εύα και 2313 317726, κα Καρακώστα Παναγιώτα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

 

Για να μεταφορτώσετε το Σώμα της Διακήρυξης, την Συγγραφή των Υποχρεώσεων, τους Ειδικούς Όρους, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ εδώ

Για να μεταφορτώσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .doc, κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ