36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια μικρών σκέπαστρων-τεντών & αντικατάσταση φθαρμένων πανιών σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς...

Προμήθεια μικρών σκέπαστρων-τεντών & αντικατάσταση φθαρμένων πανιών σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια μικρών σκέπαστρων-τεντών & αντικατάσταση φθαρμένων πανιών σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Θ. π.δ 14.883,00 € με ΦΠΑ 24%., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. 1873/2016 Α.Ο.Ε. την 24/2//2017 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και λήξης 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109B΄, τηλ. 2313317534, κ. Αλ. Αθανασοπούλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές – Ειδικοί όροι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από την αρμόδια Δ/νση Αστ.Σχεδ.& Αρχιτ.Μελετών κ.Φ.Ξουρίδα τηλ. 2313/318.471, κ.Σμ.Θεοδωρίδου τηλ. 2313/318474

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το σώμα της διακήρυξης παρακαλώ πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ