24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος, προϋπολογισμού δαπάνης 397.994,12 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Προμήθεια Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος, προϋπολογισμού δαπάνης 397.994,12 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 397.994,12 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 54/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος, για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 397.994,12 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (cpv : 30233100, 32580000, 48620000, 48710000, 48781000, 48820000 & 72500000)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 23-1-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μέχρι την 22-2-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 1-3-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 – 10.30, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ (6.420,00 €) ισχύος δεκατριών μηνών.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109 Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Θωμαΐδου τηλ. 2313 317545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email m.thomaidou@thessaloniki.gr, ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από την αρμόδια Δ/νση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ, αρμ. κ. Ηλίας Στραβάκος, τηλ. 2313 317828 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ