22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού και Ηχητικών συστημάτων, για την κάλυψη των...

Προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού και Ηχητικών συστημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού και Ηχητικών συστημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 189.448,18€.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No 84/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού και Ηχητικών συστημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 189.448,18€, σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.” και του Ν.4155/2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την  14-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00π.μ. μέχρι την 28-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα 04/01/2016) μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.30π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.                Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με σχετικές προμήθειες και  είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.  Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης από την υπηρεσία προ Φ.Π.Α. για τα προσφερόμενα είδη, ισχύος επτά (7) μηνών, συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου  157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/14. Η  εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 3.080,46€ (τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, Κτίριο Β, γραφείο 109/Β, αρμόδιος υπάλληλος Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313 317537 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στο ίδιο γραφείο έχουν κατατεθεί υποδείγματα εντύπων από τις Υπηρεσίες προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων προμηθευτών.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Διευθύνσεις που εμπλέκονται στον διαγωνισμό.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Τεχνικές Προδιαγραφές

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ