29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρομήθεια "Ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού" για τις ανάγκες του Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής...

Προμήθεια "Ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού" για τις ανάγκες του Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 € με ΦΠΑ 23%

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια “Ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού” για τις ανάγκες του Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων (αναλυτές, όργανα, μετεωρολογικά, βαθμονομητές, μηχανογραφική υποδομή, ηχόμετρα κ.λ.π. με CPV2008:38344000-8), του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 € με ΦΠΑ 23%, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό βάσει του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα του ενδ/κού πρ/σμού (σύμφωνα με την 643/2016 Α.Ο.Ε.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, κτίριο Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020), στις 6/5/2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30΄ π.μ. και λήξης 11.00΄ π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια “Ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού” για τις ανάγκες του Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων (αναλυτές, όργανα, μετεωρολογικά, βαθμονομητές, μηχανογραφική υποδομή, ηχόμετρα κ.λ.π. με CPV2008:38344000-8), του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 € με ΦΠΑ 23%, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό βάσει του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα του ενδ/κού πρ/σμού (σύμφωνα με την 643/2016 Α.Ο.Ε.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, κτίριο Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020), στις 6/5/2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30΄ π.μ. και λήξης 11.00΄ π.μ.
Σε περίπτωση, που περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της Υπηρεσίας.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης (γνωμοδότηση Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο καθαρό ποσόν της αξίας και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.
Αντίγραφα της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, 1ος όροφος, γραφείο 109B΄, τηλ. 2313317546, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τον κ. Απ. Κελέση, Τμήμα Περιβ/κών Δράσεων Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, τηλ. 2313318375, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση : www.thessaloniki.gr.

(Βάσει των 878/2015 και 1509/2016 Αποφάσεων Δημάρχου)
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο