27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΜητροπολιτική Αναπτυξιακή ΘεσσαλονίκηςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για θέση Υπεύθυνης/ου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για θέση Υπεύθυνης/ου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ

Έχοντας υπόψη

  • το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ
  • Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και τον κανονισμό προσλήψεων
  • Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017
  • Τη Γνωμ. ΝΣΚ 94/2016
  • Το πρακτικό του ΔΣ 15/2018 παρ. 4 για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

Προκηρύσσει

Θέση Υπεύθυνης/ου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Απαιτούμενα προσόντα:

-Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ με προτίμηση ανθρωπιστικών σπουδών,

-Εμπειρία στη σύνταξη και υλοποίηση προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα και ΕΣΠΑ,

-Αποδεδειγμένες γνώσεις διαχείρισης προγραμμάτων –τεχνικά δελτία κλπ. ,

-Γνώσεις περιφερειακής πολιτικής κατά προτίμηση κάτοχος σχετικού μεταπτυχιακού ,

-Άριστη γνώση Αγγλικών.

-Θα εκτιμηθεί η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math  και έως την Παρασκευή 13/4/2018 και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α.

Για την επιλογή σύμφωνα με τον κανονισμό πρόσληψης λαμβάνονται υπόψη α) η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ιας β )η επιστημονική του/της κατάρτιση γ) η αποδεδειγμένη εμπειρία του/της στη σύνταξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων δ) η οικογενειακή κατάσταση

Συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με τον κανονισμό

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Προσωπικότητα 10%
Επιστημονική κατάρτιση 15%
Εξειδίκευση/ επαγγελματική εμπειρία 70%
Οικογενειακή κατάσταση 5%

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ