26.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου...

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 4/2022

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία σχετικά με την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, μετά τη σχετική 474/25-07-22 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 66Μ7ΩΡ5-ΝΝ6), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81: «Περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας Δημοπρασιών δια εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, η οποία θα αποφέρει οικονομικό όφελος στο Δήμο.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 19/10/2022, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, στην Αίθουσα Νερού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  (άρθρο 1, παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981), με ώρα έναρξης 11:00 π.μ.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η Δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα επαναληφθεί στις 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής  έχει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στα Επιμελητήρια.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας  αντιστοιχεί σε 180,00 € για επιβατικά Ι.Χ. Ο.Τ.Κ.Ζ. και 200,00€ για φορτηγά Ι.Χ. Ο.Τ.Κ.Ζ. με εκτιμώμενη ποσότητα ανά έτος προς διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 220 για Ε.Ι.Χ. και  20 για Φ.Ι.Χ. και για διάστημα (2) δύο ετών.

Θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 8.720 € (10% Χ 87.200), ισχύος μέχρι τη λήξη της συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Τεχνικές πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Ανακύκλωσης & Σ.Σ.Κ.Ο., Διεύθυνση Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, Ποσειδώνος 60Α,  τηλέφωνο 231331-8815,8867.

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της Δημοπρασίας, σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης μεγάλης κυκλοφορίας και γενικών ειδήσεων, ενώ η δαπάνη δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.thessaloniki.gr.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κων/νος Ιακώβου

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ