24.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) μηνός,...

Προκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) μηνός, σχετικά με την εκποίηση παλαιών μεταλλικών αντικειμένων της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 3/2022

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) μηνός, σχετικά με την εκποίηση παλαιών μεταλλικών αντικειμένων της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού, μετά τη σχετική 333/06-06-22 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΟΗ5ΩΡ5-Π9Τ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81: «Περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας Δημοπρασιών δια εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, η οποία θα αποφέρει οικονομικό όφελος στο Δήμο.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 20/09/2022, ημέρα Τρίτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, στην Αίθουσα Νερού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  (άρθρο 1, παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981), με ώρα έναρξης 11:00 π.μ.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, η Δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα επαναληφθεί στις 21/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στα Επιμελητήρια.

Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας  αντιστοιχεί για Μέταλλο σε 200,00€/τόνο με εκτιμώμενη ποσότητα προς διαχείριση 4,00 τόνοι και για διάστημα (1) ενός μηνός. Η συμμετοχή στη δημοπρασία θα είναι συνολική για ολόκληρη την ποσότητα του υλικού.

Θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 80,00 ευρώ (10% Χ των 800,00€), ισχύος (3) τριών μηνών, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Τεχνικές πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Ανακύκλωσης & Σ.Σ.Κ.Ο., Διεύθυνση Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, Ποσειδώνος 60Α,  τηλέφωνο 231331-8815,8867.

Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της Δημοπρασίας, σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης μεγάλης κυκλοφορίας και γενικών ειδήσεων, ενώ η δαπάνη δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.thessaloniki.gr.

Ο Αντιδήμαρχος

 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κων/νος Ιακώβου

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ