29.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός έτους, σχετικά...

Προκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός έτους, σχετικά με την «Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης ενός έτους, σχετικά με την «Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)», βάσει του Π.Δ. 116/2004 και του άρθρου 64 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014), μετά τη σχετική 225/17.04.2019 Α.Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981: «Περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας Δημοπρασιών δια εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
Η δημοπρασία θα γίνει στις 15/5/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄1α, γραφείο 020, ημιώροφος, κτίριο Ε΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1, παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα επαναληφθεί στις 16/5/2019 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται (εταιρείες επεξεργασίας/ανακύκλωσης οχημάτων/επίσημα μέλη του Δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.) με εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι σε επιμελητήριο/επαγγελματική οργάνωση.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τα εγκαταλειμμένα οχήματα (Επιβατικά Ι.Χ. και Φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5 tn) ορίζεται το ποσόν 120,00€ και 160,00€ αντίστοιχα/τεμάχιο. Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για τις δύο κατηγορίες εκποιούμενων οχημάτων, ενώ δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή επιμέρους προσφορές ή μικρότερες του παραπάνω ποσού. Η μέγιστη ετήσια ποσότητα, που μπορεί να παραδοθεί από το Δήμο, αντιστοιχεί σε 250 Ε.Ι.Χ. και 100 Φ.Ι.Χ., όμως ο ακριβής αριθμός οχημάτων προκύπτει από όσα χαρακτηρισθούν εγκαταλειμμένα και μετά την παρέλευση 45 ημερών περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου για να παραδοθούν ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στον ανάδοχο.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ποσοστό 10% στον ενδεικτικό συνολικό πρ/σμό της Υπηρεσίας (46.000,00 €), που αντιστοιχεί σε 4.600,00€ (τέσσερις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ) και κατατίθεται με Εγγυητική Επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, ισχύος μέχρι τη λήξη της συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου.
Τεχνικές πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Ανακύκλωσης (Διεύθυνση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων), Ποσειδώνος 60α, τηλ. 2310494551 και 420.
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της Δημοπρασίας σε δύο εφημερίδες Θεσσαλονίκης, μεγάλης κυκλοφορίας και γενικών ειδήσεων και η δαπάνη δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνει τον ανάδοχο. Η παρούσα τοιχοκολλείται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου: thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη σχετική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ