26.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέρους "Ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού"

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέρους "Ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού"

Προμήθεια μέρους “Ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού” (για τους αναλυτές, όργανα, μετεωρολογικά, βαθμονομητές, μηχανογραφική υποδομή, ηχόμετρα κ.λ.π. του Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, με CPV2008:38344000-8). Η προμήθεια αφορά τις ομάδες 4 και 7 του ενδεικτικού πρ/σμού της από 8/4/2016 Μελέτης της αρμόδιας Υπηρεσίας: Τμήματος Περιβαλλοντι-κών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δ.Θ., πρ/σμού δαπάνης 4.738,20 € με το ΦΠΑ 24%

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα του ενδ/κού πρ/σμού, για την προμήθεια μέρους “Ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού” (για τους αναλυτές, όργανα, μετεωρολογικά, βαθμονομητές, μηχανογραφική υποδομή, ηχόμετρα κ.λ.π. του Δικτύου Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, με CPV2008:38344000-8). Η προμήθεια αφορά τις ομάδες 4 και 7 του ενδεικτικού πρ/σμού της από 8/4/2016 Μελέτης της αρμόδιας Υπηρεσίας: Τμήματος Περιβαλλοντι-κών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δ.Θ., πρ/σμού δαπάνης 4.738,20 € με το ΦΠΑ 24%, βάσει και της 1398/2016 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1398/2016 Α.Ο.Ε., την 19/10/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 11.00΄ π.μ. και ώρα λήξης : 11.30΄ π.μ.
Οι προσφορές̋ μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ. 23133175476.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχ. Αστ. Περ/ντος-Τμήμα Περ/κών Δράσεων, κ. Απ. Κελέση, τηλ. 2313318375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ