21 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Κτηνιατρικού υλικού και Φαρμάκων...

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Κτηνιατρικού υλικού και Φαρμάκων για τις ανάγκες του Ζωολογικού Κήπου”

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια “Κτηνιατρικού υλικού και Φαρμάκων για τις ανάγκες του Ζωολογικού Κήπου” της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου, με πρ/σμό δαπάνης 2.998,58 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13 & 24 %)

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά είδος του ενδ/κού πρ/σμού, για την προμήθεια “Κτηνιατρικού υλικού και Φαρμάκων για τις ανάγκες του Ζωολογικού Κήπου” της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου, με πρ/σμό δαπάνης 2.998,58 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (13 & 24 %) και CPV:33690000-3 & 33141310-6, σύμφωνα και με τη 1431/2016 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1431/2016 Α.Ο.Ε., την 24/10/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών :  10.30΄ π.μ. και ώρα λήξης : 11.00΄ π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση  0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου,  τηλ. 2313317546.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό  θα δίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχ. Αστ. Περ/ντος-Τμήμα Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου  της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Αν. Παπαγεωργίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2310219980.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ
Για να κατεβάσετε το σώμα διακήρυξης κάντε κλικ ε δ ώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ