27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση της εργασίας «Μικροβιολογικές και...

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση της εργασίας «Μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις νερού για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου Τούμπας»

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση της εργασίας «Μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις νερού για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου Τούμπας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.024,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των πιθανών εργασιών του πίνακα ενδεικτικών τιμών, για την ετήσια ανάθεση της εργασίας «Μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις νερού για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου Τούμπας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.024,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, ημιώροφος, γραφείο 020), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1399/28-09-2016 Α.Ο.Ε. την 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.30π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούν φόρο εισοδήματος και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. (όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού)
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β, τηλ. 2313 317537, αρμόδια Κ.Ασβεστά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, αρμόδιος κ. Ε.Μάμμος, Αγγελάκη 13, τηλ. 2313318447.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ
Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ ε δ ώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ