18.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού: Φυτοφαρμάκων - Λιπασμάτων...

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού: Φυτοφαρμάκων – Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού: Φυτοφαρμάκων – Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους,προϋπολογισμού δαπάνης 14.926,27€ με το Φ.Π.Α.

 

ΑΔΑ:7ΒΜΩΩΡ5-Π3Χ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα (α.α.) του ενιαίου ενδεικτικού πρ/σμού, για την προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού: Φυτοφαρμάκων-Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους, προϋπολογισμού δαπάνης 14.926,27 € με το Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμ. Αλσών, Δεν/χιών & Φυτωρίων και του Αυτοτελούς Τμήμ. Διαχείρισης Κοιμητηρίων, με CPV : 24450000-3, 24440000-0 και 14212400-4, σύμφωνα και με την 1623/2016 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1623/2016 Α.Ο.Ε., στις 30/11/2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10.00΄ π.μ. και ώρα λήξης : 10.30΄ π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ. 2313317546.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Αλσών, Δεν/χιών & Φυτωρίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβ/ντος- κ. Νίκου Ηλιάνα, τηλ. 2310208793, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να δείτε τη Διακήρυξη, κλικ εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ