26.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για α) την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για αθλητικές...

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για α) την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις και β) την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης 69.996,88 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του ενδ/κού πρ/σμού, για α) την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις και β) την προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης 69.996,88 € με Φ.Π.Α. 24%, του Δήμου Θεσσαλονίκης, με CPV: 37415000-0 «Αθλητικός Εξοπλισμός», σύμφωνα και με την 1541/24-10-2018 Α.Ο.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1541/24-10-2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:617ΘΩΡ5-ΙΔ0), στις 16/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης : 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.
Πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Βασιλική Τριχά, τηλ. 2313 317 537.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το Τμήμα της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού – αρμ.: κ.κ. Α. Βαρδαμάσκου 2313 317 640 και Κ. Κοκτσίδης 2313 317 647, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ