28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την...

Προκήρυξη συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του συνολικού ενδ/κού πρ/σμού, για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017) πρ/σμού δαπάνης 25.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  του συνολικού ενδ/κού πρ/σμού, για την παροχή  υπηρεσιών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017) πρ/σμού δαπάνης 25.000,00€, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ ( 24%), με CPV: 79212100-4 σύμφωνα και με την 635/2018 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:6Θ3ΤΩΡ5-ΙΡΣ)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 635/2018 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:6Θ3ΤΩΡ5-ΙΡΣ), στις 17/04/2018, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ.

Οι προσφορές̋ μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, τα έξοδα δημοσίευσης  και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστα,  τηλ. 2313317533.

 Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Λογιστηρίου της Δ/νσης  Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης – αρμ.: κ. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, τηλ. 2313317655 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ