28.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον "Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων", της...

Προκήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων”, της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, για 3 έτη, προϋπολογισμού δαπάνης 15.190,00€ με το Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων για τρία (3) έτη” π.δ 15.190,00 € με ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ.1626/11-10-2017 Α.Ο.Ε., την 30-10-2017 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Τον ανάδοχο βαρύνουν ο αναλογούν Φ.Ε., η κράτηση 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 375 παρ.7 του Ν.4412/2016), τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr (όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού).
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Β, 1ος όροφος, γραφείο 109/1, τηλ. 2313 317535, αρμόδια υπάλληλος Ε. Σκέντου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (αρμόδιος υπάλληλος : Π.Βοϊδης, τηλ. 2310 494545).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ