33.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα "Επισκευή...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα “Επισκευή – χρωματισμοί εξήντα σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης” (Δράση 21), του Τμήματος Συντηρήσεων Σχολικών Κτιρίων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/), για την προμήθεια χρωμάτων του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα ¨Επισκευή – χρωματισμοί εξήντα (60) σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης» (Δράση 21), του Τμήματος Συντηρήσεων Σχολικών  Κτιρίων της Δ/νσης  Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δ.Θ., πρ/σμού δαπάνης 41.398,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 24%)  με CPV:44810000-1, σύμφωνα και με την  1100/2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ: ΩΙΕ0ΩΡ5-ΙΗΜ) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.   1100/2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ: ΩΙΕ0ΩΡ5-ΙΗΜ), στις 31/07/2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ..
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση. Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης:  www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστα,  τηλ. 2313317533. Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Συντηρήσεων Σχολικών Κτιρίων της Δ/νσης  Κατασκευών & Συντηρήσεων- αρμ.: κ. Α. Σιώζος τηλ. 2313318427, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                      Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ