29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Σπόρων, Εποχικών φυτών, Θάμνων, Δένδρων, Πολυετών...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Σπόρων, Εποχικών φυτών, Θάμνων, Δένδρων, Πολυετών ποών, Έρριζων Μοσχευμάτων και Σποροφυτών” για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δ.Θ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα (α.α.) του ενδεικτικού πρ/σμού, για την προμήθεια : “ΣΠΟΡΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΔΕΝΔΡΩΝ, ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΟΩΝ, ΕΡΡΙΖΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δ.Θ.-Τμήματος Αλσών, Δεν/χιών & Φυτωρίων, πρ/σμού δαπάνης 59.481,00 € χωρίς το ΦΠΑ ή 68.222,12 € με το ΦΠΑ (13% και 24%), με CPV : 03451000-6 (ΦΥΤΑ), 03121100-6 (ΖΩΝΤΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ και ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ), 03111000-2 (ΣΠΟΡΟΙ), σύμφωνα και με τις 1874/2016 και 232/2017 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1874/2016 Α.Ο.Ε., στις 01/03/2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 12.30΄μ.μ. και ώρα λήξης : 13.00΄.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ. 2313317546.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Αλσών, Δεν/χιών & Φυτωρίων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβ/ντος- κ. Ελ. Παράσχου, τηλ. 2310 461736, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ