26.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της Δ/νσης...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας», πρ/σμού δαπάνης 55.889,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των επιμέρους ειδών και ποσοτήτων, για «την προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης», πρ/σμού δαπάνης  55.889,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με CPV: 18400000-3 «Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης»,  σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 440/21-8-2019  Α.Ο.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, 4605/2019, 4608/2019 και 4609/2019, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 440/21-8-2019 Α.Ο.Ε.,

Στις 23-9-2019, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης :  10:30 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.

Πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Βασιλική Τριχά,  τηλ. 2313 317 537.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από τη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας – αρμ. Θεόδωρος Βουλάγκας 2313 317-940, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       

                                 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ