13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για την εσωτερική...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για την εσωτερική μετακόμιση της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών και τη μεταφορά του αρχείου της Διεύθυνσης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  του συνολικού ενδ/κού πρ/σμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών για την εσωτερική μετακόμιση της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών και τη μεταφορά του αρχείου της Διεύθυνσης από το μισθωμένο ακίνητο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης στο κτήριο της Μανουσογιαννάκη 6,  πρ/σμού δαπάνης 24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ ( 24%), με CPV: 60000000-8 σύμφωνα και με τις 2035/22-12-2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΩΤΙΥΩΡ5-ΑΦ4) και  118/17-01-2018 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:6OKEΩΡ5-ΨΥ3).

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με τις υπ’ αριθμ.   2035/22-12-2017 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:ΩΤΙΥΩΡ5-ΑΦ4) και 118/17-01-2018 Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:6OKEΩΡ5-ΨΥ3), στις 21/02/2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00π.μ. και ώρα λήξης : 10:30π.μ.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Φ. Κουτσοκώστα,  τηλ. 2313317533.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών – αρμ.: κ. Κωστόπουλος Διονύσιος, τηλ. 2310208143 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ