26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ένα και μισού (1,5) έτους,...

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ένα και μισού (1,5) έτους, με ενδιαφερόμενη εταιρεία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), εγγεγραμμένη στα Επιμελητήρια, με αντικείμενο την «εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών (μετάλλου, σιδήρου, σύμμεικτου και αλουμινίου) του Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης ένα και μισού (1,5) έτους, με ενδιαφερόμενη εταιρεία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), εγγεγραμμένη στα Επιμελητήρια, με αντικείμενο την «εκποίηση διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών (μετάλλου, σιδήρου, σύμμεικτου και αλουμινίου) του Δήμου Θεσσαλονίκης» (Α.Ο.Ε. 1245/2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981: «Περί διαδικασίας και όρων διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28/08/2018, ημέρα Tρίτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, γραφ. 020, ημιώροφος κτίριο Ε΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1, παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981), με ώρα έναρξης 11.00΄ π.μ. και ώρα λήξης 12.00 μ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η δημοπρασία δεν διεξαχθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί στις 29/08/2018, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Τα ποσά του κάτωθι πίνακα (1) αποτελούν την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για κάθε είδος. Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Δημοπρασιών. Η συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να είναι συνολική (για όλα τα είδη) ή τμηματική για τα επιμέρους σκέλη του πίνακα (1) ανά α/α, αλλά η εκποίηση θα αφορά τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους χωριστά για όλα τα υλικά (1, 2, 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ (1): ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
α/α ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ *(κατ΄ εκτίμηση)

ΒΑΡΟΣ  (κιλά)

ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ)
1. Μέταλλο και Σίδηρος 130,00€ / τόνο 21.725,00 2.824,25(€)
2. Σύμμεικτο 105,00€ / τόνο 5.310,00 557,55(€)
3. Αλουμίνιο 800,00€ / τόνο 4.000,00 3.200,00(€)

* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τα αναγραφόμενα στον πίνακα -1- βάρη σε κιλά, είναι δυνατόν να αποκλίνουν (±) κατά την τελική ζύγιση και παράδοση στον ανάδοχο, οπότε η συνολική αξία των υλικών που θα προκύψει, θα αφορά τις παραδοτέες ποσότητες, βάσει και της σχετικής προσφοράς στη δημοπρασία.

Κάθε επόμενη, μετά από την αρχική προσφορά, θα διαφέρει από την προηγούμενη, για το είδος (1) κατά 5 ευρώ/τόνο, για το είδος (2) κατά 3 ευρώ/τόνο και για το είδος (3) κατά 10 ευρώ/τόνο.
Θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς (αρχική τιμή εκποίησης) του είδους ή των ειδών για τα οποία θα συμμετέχει στη δημοπρασία, ισχύος δύο (2) ετών, ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, συντε-ταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.
Τεχνικές πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου, Ποσειδώνος 30, 1ος όροφος, στα τηλέφωνα 2310494 551 και 445.
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της Δημοπρασίας, σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης μεγάλης κυκλοφορίας και γενικών ειδήσεων και η σχετική δαπάνη της δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.thessaloniki .gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ