31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών διατροφής – βρεφικών...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών διατροφής – βρεφικών τροφών για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.760.642,58 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 56/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια ειδών διατροφής – βρεφικών τροφών για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.760.642,58 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (cpv : 15800000-6 «Διάφορα προϊόντα διατροφής», 15321000-4 «Χυμοί φρούτων», 15850000-1 «Προϊόντα ζυμαρικών», 03212220-8 «Όσπρια», 03211300-6 «Ρύζι», 15411110-6 «Ελαιόλαδο», 15220000-6 «Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών», 15331170-9 «Κατεψυγμένα λαχανικά», 03142500-3 «Αυγά», 15112130-6 «Κοτόπουλα», 15111200-1 «Μοσχαρίσιο κρέας», 15131620-7 «Κιμάς από βοδινό κρέας», 15540000-5 «Τυροκομικά προϊόντα», 15551300-8 «Γιαούρτι», 15511600-9 «Γάλα εβαπορέ», 15811100-7 «Ψωμί», 15612500-6 «Προϊόντα αρτοποιίας», 15300000-1 «Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα», 15884000-8 «Τροφές για μωρά»)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 06/11/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μέχρι την 01/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 07/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 – 11.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις οικονομικών φορέων που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. του/των προσφερομένου/ων τμήματος/των. Σε περίπτωση προσφοράς και για τα δεκατέσσερα (14) τμήματα, η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 30.801,64 € (τριάντα χιλιάδες οκτακόσια ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά). Αναλυτικά το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα του προκηρυσσόμενου αντικειμένου είναι :
ΤΜΗΜΑ 1-ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-2.448,00 €-δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ
ΤΜΗΜΑ 2-ΖΥΜΑΡΙΚΑ-695,40 €-εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά
ΤΜΗΜΑ 3-ΟΣΠΡΙΑ-417,28 €-τετρακόσια δέκα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά
ΤΜΗΜΑ 4-ΡΥΖΙΑ-317,40 €-τριακόσια δέκα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά
ΤΜΗΜΑ 5-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-983,80 €-εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά
ΤΜΗΜΑ 6-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΙΧΘΥΕΣ-178,80 €-εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά
ΤΜΗΜΑ 7-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ-828,00 €-οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ
ΤΜΗΜΑ 8-ΑΥΓΑ-73,60 €-εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά
ΤΜΗΜΑ 9-ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-2.666,00 €-δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ
ΤΜΗΜΑ 10-ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ & ΝΩΠΟΣ ΚΙΜΑΣ-4.680,00 €-τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ
ΤΜΗΜΑ 11-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-4.458,80 €-τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά
ΤΜΗΜΑ 12-ΑΡΤΟΣ & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-6.315,36 €-έξι χιλιάδες τριακόσια δέκα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτά
ΤΜΗΜΑ 13-ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΦΡΟΥΤΑ-5.435,20 €-πέντε χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά
ΤΜΗΜΑ 14-ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ-1.304,00 €-χίλια τριακόσια τέσσερα ευρώ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την 23/11/2017 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών, κα Ε. Μαυρομιχάλη.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ