27.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για ήχο –...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών για ήχο – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 129.935,50 €

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού για την “Ανάθεση εργασιών για την ήχο – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 129.935,50 €

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο τακτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά,  για την “Ανάθεση εργασιών για ήχο – φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 129.935,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 23/2 ημέρα Τρίτη και ώρα 07.30 μέχρι την 7/3  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 11/3 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10: 30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.  Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (2.112,77 €) της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109 Β, αρμόδια υπάλληλος  Μαρία Θωμαΐδου  τηλ. 2313 317545 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: m.thomaidou@thessaloniki.gr, ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από την εκάστοτε  Δ/νση που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                           
 
 
Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ
Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ ε δ ώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο