36.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη επαναληπτικού, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: “Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών...

Προκήρυξη επαναληπτικού, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: “Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών του Εργαστηρίου Μέτρησης Παραμέτρων Θαλάσσιας Ρύπανσης” π.δ. 4.000,00 € με το ΦΠΑ 24%

Προκήρυξη επαναληπτικού, συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: “Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών του Εργαστηρίου Μέτρησης Παραμέτρων Θαλάσσιας Ρύπανσης” π.δ. 4.000,00 € με το ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει επαναληπτικό, συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά είδος του ενδ/κού πρ/σμού, για την προμήθεια : “Διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών του Εργαστηρίου Μέτρησης Παραμέτρων Θαλάσσιας Ρύπανσης” του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Δ.Θ., πρ/σμού δαπάνης 4.000,00 € με το ΦΠΑ 24% και CPV: 24327000-2 & 24960000-1, βάσει των 1512/2016 και 1698/2016 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.1512/2016 Α.Ο.Ε., στις 19/12/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών :  10.00′  π.μ. και ώρα λήξης : 10.30′ π.μ.
Οι προσφορές̋ μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ,  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου,  τηλ. 2313317546.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό  θα δίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχ. Αστικού Περ/ντος-Τμήμα Περ/κών Δράσεων, αρμ. : κ. ΄Αν. Τσακνιά, τηλ. 2313318356, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ
Για να κατεβάσετε ολόκληρο το σώμα της Διακήρυξης, κάντε κλικ εδώ
Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ