28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΜη κατηγοριοποιημένοΠροκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας για περιοδικό επανέλεγχο –...

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας για περιοδικό επανέλεγχο – συντήρηση και αναγόμωση των υπαρχόντων κατασβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) Δημοτικών καταστημάτων και οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τέσσερα (4) έτη 2017-2020, πρ/σμού δαπάνης 70.733,32€, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό, μειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των τμημάτων του ενδ/κού πρ/σμού, για την παροχή υπηρεσίας για περιοδικό επανέλεγχο – συντήρηση και αναγόμωση των υπαρχόντων κατασβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) Δημοτικών καταστημάτων και οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τέσσερα (4) έτη 2017-2020, πρ/σμού δαπάνης 70.733,32€, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ, με CPV: 50413200-5 σύμφωνα  με τις υπ’ αρ. α) 1141/20-06-2018 Α.Ο.Ε.  και β) 1271/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΤ2ΙΩΡ5-ΒΔΘ)

            Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020,  κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.   1271/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΤ2ΙΩΡ5-ΒΔΘ), στις 22/08/2018 , ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 10:00 π.μ. και ώρα λήξης :  10:30 π.μ.

            Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

            Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και  κάθε  νόμιμη κράτηση.

            Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr.

            Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Αικ. Λιάπη,  τηλ. 2313317546.

            Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων- αρμ.:  κ. Μουσούρης Σπυρίδων τηλ. 2313318459 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                     κ.α.α.                                                       

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

                                                           

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ