25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέρους του εξοπλισμού πληροφορικής, προϋπολογισμού...

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέρους του εξοπλισμού πληροφορικής, προϋπολογισμού δαπάνης 1.984,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκειµένου ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προµήθεια µέρους του εξοπλισµού πληροφορικής (συσκευή ασύρµατης πρόσβασης cpv 32510000-1 και δροµολογητής cpv 32413100-2) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισµού δαπάνης 1.984,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, σύµφωνα µε την διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισµού (Α∆ΑΜ: 16PROC005490747) και την υπ’ αρ. 944/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισµό, βάσει του Ν. 4412/2016, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά είδος.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο Ε΄, ηµιώροφος, γραφείο 020), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αρ. 1707/2016 Α.Ο.Ε. την 21-8-2017 ηµέρα ∆ευτέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και λήξης 10:30.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Τµήµα Γενικού Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος και κάθε νόµιµη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισµού αναρτώνται στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη ∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης- Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, γραφείο 109B΄, τηλ. 2313317545, κ. Μ. Θωµαΐδου, τις εργάσιµες µέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν από το Τµήµα Μηχανογραφικής Υποστήριξης, της ∆/νσης Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και Συστηµάτων ΤΠΕ τηλ. 2313 317827, κ. ∆. Βρεττός, τις εργάσιµες µέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ