25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΚΣ 2/11-02-2021 ΤΕΧΝΙΚΗ...

Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΚΣ 2/11-02-2021 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για τον «Έλεγχο και Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2021», προϋπολογισμού δαπάνης 9.991,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη τιμή για κάθε τμήμα του θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΚΣ 2/11-02-2021 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων για τον «Έλεγχο και Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2021», προϋπολογισμού δαπάνης 9.991,30€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με CPV: 79132000-8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, σύμφωνα και με την 595/14-07-2021 ΑΟΕ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1, Κτίριο Α2 Αίθουσα Νερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 596/14-07-2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 9Ζ8ΝΩΡ5-ΘΡΡ) , στις 3/8/2021, ημέρα Τρίτη  ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται  με  την κράτηση  0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4605/2019), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης: www.thessaloniki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109/1Β του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Δενκίδου τηλ. 231331-7758.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από το αρμόδιο Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, αρμόδιος υπάλληλος κ.Βασίλειος Μπλάτσιος  τηλ. 231331-8431 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ.α.α

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ