37.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Διετείς...

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 488.808,00€ με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 74/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΚΣ 27 / 07-05-2018 Μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων – Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€, με Φ.Π.Α.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 68367

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36.
Τηλέφωνο: 2313 317777.
Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών).
(URL): www.thessaloniki.gr.

Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 05/03/2019 και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28/02/2019.

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΚΣ 27 / 07-05-2018 Μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων – Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€, με Φ.Π.Α. η οποία θα εκτελεστεί κατά τα έτη 2019, 2020 και θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο Δήμος έχει κατασκευάσει σε πάρκα και πλατείες διάφορα σιντριβάνια, διαφόρων μεγεθών, με λεκάνες μιας στάθμης ή περισσοτέρων, με ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς για την δημιουργία σύνθετων και πολυσύνθετων υδάτινων πιδάκων.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των σιντριβανιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος της εργασίας θα πρέπει να εκτελεί σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά εβδομάδα, μήνα και εξάμηνο αναλόγως) εργασίες καθαρισμού, αφαλάτωσης, χλωρίωσης, ελέγχου, ρύθμισης και επισκευής όλου του ηλεκτρομηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δηλαδή αντλίες, ακροφύσια, βάνες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρολογικούς πίνακες με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα, ρυθμιστές στροφών, καλώδια, αισθητήρια, προβολείς και φωτιστικά σιντριβανιών, κλπ), καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, δικλείδες, ηλεκτροβάνες, δεξαμενές νερού κλπ).
Επίσης ο ανάδοχος θα παρεμβαίνει κατασταλτικά στην περίπτωση απρόοπτων και απρόβλεπτων συμβάντων και γεγονότων και θα μεριμνά για την επιδιόρθωση της σχετικής βλάβης και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σιντριβανιών.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2 «Ισχύουσες διατάξεις – Συμμετοχή» των «Ελάχιστων Ειδικών όρων» της υπ΄ αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 Μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων – Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων.

Κωδικός CPV:
CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ