27.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» για τον...

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 134.281,56 €

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 134.281,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στη «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 134.281,56 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), όπως αυτές  αποτυπώνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – τεχνικές προδιαγραφές, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 02-12-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μέχρι την 01-01-2017  ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 05-01-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 – 11:00 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι ασχολούνται νόμιμα με τις σχετικά αναφερόμενες προμήθειες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.  Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. επτάμηνης ισχύος.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, Κτίριο Β’, γραφείο 109 1Β, αρμόδια υπάλληλος Ειρήνη Ναούμ, τηλ. 2313-317536, e mail e.naoum@thessaloniki.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ., τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, όπως επίσης το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ ε δ ώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ