28.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του...

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α-ΟΥΔ1), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 69/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του Περιπτέρου Πολιτισμού και Αναψυχής στον Κήπο του Νερού (Π.Π.Α-ΟΥΔ1), στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 30 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1.
Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου τέλους χρήσης για το ως άνω μίσθιο, το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των ογδόντα ένα χιλιάδων ευρώ (81.000,00 €), το οποίο θα προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% ετησίως. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι πενταετής (5ετής) με δυνατότητα παράτασης τριών (3) χρόνων και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου – συμφωνητικού, αλλιώς από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς) τόσο για τον πλειοδότη όσο και για τον εγγυητή αυτού, ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (8.100,00€) για τον καθένα και συνίσταται είτε σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της ημεδαπής, αορίστου διάρκειας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 202Α στο κτίριο Α΄ του επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1 του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. Επικοινωνίας 2313-317153/7101). Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου: thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ