26.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του...

Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 6, εμβαδού 13,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 45/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του καταστήματος – πάγκου Νο 6, εμβαδού 13,77 τμ, που στεγάζεται σε δημοτικό ακίνητο στην Αγορά Βλάλη στη Θεσσαλονίκη.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 4 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1.

Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου τέλους χρήσης, το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (1.652,40€). Το ποσό του τέλους χρήσης που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα παραμένει σταθερό (μηδενική ετήσια αναπροσαρμογή), με δικαίωμα του Δήμου να επιδιώξει αναπροσαρμογή ένεκα σπουδαίου και απρόβλεπτου λόγου. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι εξαετής (6ετής) και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου – συμφωνητικού, αλλιώς από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς) τόσο για τον πλειοδότη όσο και για τον εγγυητή αυτού, ορίζεται το ποσό των εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (165,24€) για τον καθένα και συνίσταται είτε σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της ημεδαπής, αορίστου διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 203Α στο κτίριο Β΄ του επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1 του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (κ. Ανδρουλάκη Ελένη, τηλ. 2313317237). Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.thessaloniki.gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το κείμενο της Διακήρυξης, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ