29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΠροκήρυξη δημόσιας επαναληπτικής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης...

Προκήρυξη δημόσιας επαναληπτικής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 2/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών στις 31/01/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1.

Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου τέλους χρήσης για το ως άνω μίσθιο, το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €). Το ποσό του τέλους χρήσης που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα έχει μηδενική ετήσια αναπροσαρμογή, με δικαίωμα όμως του Δήμου να επιδιώξει περαιτέρω την αναπροσαρμογή, ένεκα σπουδαίου και απρόβλεπτου λόγου. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι πενταετής (5ετής) και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου – συμφωνητικού, αλλιώς από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του Δήμου προς τον πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς) τόσο για τον πλειοδότη όσο και για τον εγγυητή αυτού, ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€) για τον καθένα και συνίσταται είτε σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της ημεδαπής, αορίστου διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 202 στο κτίριο Α΄ και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1 του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313-317153 & 7101. Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ