30.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠεριεχόμενοΔημοτολόγιοΠιστοποιητικά Δημοτολογίου

Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Πιστοποιητικά

 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.

  Από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνεται και θεωρείται το κοινοτικό έντυπο Ε401.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Ατομικά Πιστοποιητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο

  Τα ατομικά πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Τα ατομικά πιστοποιητικά είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  3. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας. Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.

  Τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Δύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Τα ατομικά πιστοποιητικά χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Ο γονέας που αιτείται πιστοποιητικό για έγγαμο τέκνο, θεωρείται τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
  • Δικαίωμα παραλαβής των ανωτέρω πιστοποιητικών, που αφορούν ανήλικα τέκνα, έχουν οι γονείς ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για ατομικά πιστοποιητικά μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται ατομικά πιστοποιητικά με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Ατομικά πιστοποιητικά δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

  Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317410, 411, 412, και 426.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θανόντος, είναι απαραίτητη, για τη διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για χρήση στην εφορία και σε τράπεζες. Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους, ακριβές φωτοαντίγραφο. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) περί κατάργησης των επικυρώσεων.

  Δικαίωμα αίτησης έχουν:

  1. Ένας εκ των πλησιέστερων συγγενών του θανόντος.
  2. Κληρονόμος από δημοσιευμένη διαθήκη.
  3. Άλλο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή του άμεσα ενδιαφερόμενου με εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι ο εξουσιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα αίτησης και παραλαβής του πιστοποιητικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).
  4. Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι,με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης των πελατών τους, και ΜΟΝΟ για τη χορήγηση αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου.

  Σημείωση 1: Σε περίπτωση που ο αποβιώσας είναι άνδρας, και δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο της Χώρας, αλλά στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεννόησης, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

  Σημείωση 2: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας

  Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.
  • Το Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδεται και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

  Σημείωση 1: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Σημείωση 2: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Κοινοτικό Έντυπο Ε401

  Κοινοτικό Έντυπο Ε401

  Τα κοινοτικά έντυπα Ε401 συμπληρώνονται και θεωρούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, και κοινοτικά έντυπα.

  Χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

  Η υποβολή αίτησης για την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της Χώρας μας. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2313 317415, 2313 317399, 2313 317418, 2313 317419, 2313 317384).

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, τα κατωτέρω:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης), με την οποία αιτείται την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης.

  Η ανωτέρω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή.

  1. Τελευταίο αντίγραφο εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).
  1. Πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, κλπ) στο όνομα του αιτούντος.

  Σημείωση 1: Σε περίπτωση φιλοξενίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του τελευταίου αντιγράφου εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντα

  Σημείωση 2: Σε περίπτωση που η ανωτέρω βεβαίωση αφορά ανήλικο τέκνο, τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν θα πρέπει να αφορούν το γονέα, στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του οποίου, το τέκνο αναγράφεται ως προστατευόμενο μέλος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο